English| മലയാളം

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കുടുംബ സംഗമവും അദാലത്തും - 14/01/2020 നു ടൌണ്‍ ഹാളില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു

 

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കുടുംബ സംഗമവും അദാലത്തും - 14/01/2020 നു രാവിലെ 9 മണി മുതല്‍ ടൌണ്‍ ഹാളില്‍   വെച്ച് നടക്കുന്നു.